Co je program Dešťovka?

Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak odebírané množství pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. První dotační výzva – Dešťovka I byla vyhlášena 27.4.2017 s alokací 100 milionů korun, za 28 hodin od spuštění příjmu žádostí bylo přijato 2279 žádostí o dotaci a výzva byla uzavřena. Druhá dotační výzva – Dešťovka II byla vyhlášena 7.8.2017 s alokací 440 milionů korun a příjem žádostí stále probíhá. K jeho ukončení dojde vyčerpáním alokace.

domovní jímka

Komu je dotace určena?

Dešťovka je určena pro fyzické i právnické osoby – pro majitele a stavitele rodinných a bytových domů určených k trvalému bydlení, kteří mohou získat dotaci až do výše 50% uznatelných nákladů, maximálně však 65 tisíc korun. Výše podpory závisí na způsobu využití vody:

  • akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady: podpora činí maximálně 50% celkových způsobilých nákladů- Kč 20.000,– na systém a Kč 3.500,–/m3 na nádrž
  • akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady: podpora maximálně 50% způsobilých nákladů – Kč 30.000,– na systém a Kč 3.500,–/m2 na nádrž
  • využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody: podpora maximálně 50% způsobilých nákladů, v případě využití srážkové vody podpora může činit až Kč 60.000,–

Jak je možné dotaci Dešťovka získat?

  • První krokem k získání dotace je podání žádosti on-line, případně osobně na některém z 13 krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR.
  • Dalším krokem je projektová dokumentace systému a vyčíslení přínosů.
  • Posledním krokem je doložení faktur, případně smlouvy o dílo, aby byly vaše náklady na výstavbu systému doloženy.

Nemáte ještě objednanou nádrž?

Zkuste využít služby společnosti H.A.N.S. prefa, a.s., která vyrábí prefabrikované nádrže od roku 1995. Jsme největším ryze českým výrobcem prefabrikovaných výrobků z železobetonu, předpjatého betonu a poskytovatel služeb souvisejících s našimi produkty. Naše společnost umí jak vyrobit, dopravit, ale i namontovat Vaši novou podzemní nádrž. V případě vašeho zájmu jsme schopni zajistit zprostředkování vyřízení dotace.

Vybrat si můžete mezi pojezdovou kruhovou nádrží DJ, nebo pochozí obdélníkovou nadrží GAMA.

Domovní jímky DJ se využívají jako akumulační, vsakovací nebo splaškové nádrže hlavně k rodinným domům. Nádrže DJ je možné dodat ve třech různých průměrech s variabilní výškou do 8 m. Nádrž může být umístěna i v úrovni vysoké podzemní vody, technicky je možné nádrž opatřit vztlakovým prstencem proti vyplavání. Nádrže DJ se skládají ze systému dna a stropu, případně lze navýšit o nástavce potřebné výšky po 100 mm, stěny lze opatřit libovolnými prostupy pro potrubí, nádrže lze použít i jako vsakovací s částečnou retenční funkcí nebo k zpětnému využití vod. Těsnění mezi jednotlivými segmenty je na bázi gumového návleku, veškeré prvky jsou systémové s perem a drážkou. DJ lze mezi sebou vzájemně propojovat a vytvářet tak objemy od 1 m³ do až 30 m³.

Nádrže GAMA se využívají jako akumulační, retenční nebo splaškové nádrže hlavně k rodinným domům. Nádrže je možné dodat v různých objemech od 8 do 25 m3. Výhodou tohoto typu nádrže je jednoduchá montáž, nádrž je dovezena jako jeden kus určený k usazení do vykopané jámy, na nádrži může být nástavba včetně poklopu. Nádrž není nutné dodatečně obetonovávat, konstrukce je samonosná. Stěny lze opatřit libovolnými prostupy pro potrubí, standardně nátok a výtok v KG DN 150 až DN 250 mm, nádrže lze mezi sebou propojovat a vytvářet tak i větší objemy. Příslušenství nádrže jsou vstupní prstýnky pro úpravu výšky. Nádrže nevyžadují obsluhu a žádnou údržbu, případné změny použití jsou dány provozním řádem objektu.

Nenechte si ujít šanci pro získání dotace na pořízení prefabrikované nádrže H.A.N.S. prefa, a.s.

Spojte se námi

Vyplňte poptávkový formulář a my Vás budeme kontaktovat pro vytvoření nádrže pro Vaše účely.    *Pokud máte k dispozici veškerou stavební dokumentaci, prosíme k formuláři přiložit půdorys patra pod stropem, půdorys patra nad stropem, řez stavbou a výkres krovu.

    * Osobní údaje nejsou dále zpracovávány žádným jiným subjektem