Výhody

  • rychlá montáž
  • prostupy na míru
  • plné zatížení D400 nebo lehká varianta A15
  • cenová dostupnost
  • dlouhodobá životnost

Poptávka Technické listy ke stažení

Kontakt

Tomáš Němeček

Domovní jímky, nádrže gama, čerpací šachty

Popis

Domovní jímky DJ se využívají jako akumulační, vsakovací nebo splaškové nádrže hlavně k rodinným domům. Nádrže DJ je možné dodat ve třech různých průměrech s variabilní výškou do 8 m. Nádrž může být umíst³ěna i v úrovní vysoké podzemní vody, technicky je možné nádrž opatřit vztlakovým prstencem proti vyplavání.

Nádrže DJ se skládají ze systému dna a stropu, případně lze navýšit o nástavce potřebné výšky po 100 mm, stěny lze opatřit libovolnými prostupy pro potrubí, nádrže lze použít i jako vsakovací s částečnou retenční funkcí nebo k zpětnému využití vod. Těsnění mezi jednotlivými segmenty je na bázi gumového návleku, veškeré prvky jsou systémové s perem a drážkou. DJ lze mezi sebou vzájemně propojovat a vytvářet tak objemy od 1 m³ do až 30 m³.