Výhody

  • rychlá montáž
  • plné zatížení d400
  • vnitřní ochranný nátěr
  • těsněné spoje nbr
  • dlouhá životnost nádrže

Poptávka Technické listy ke stažení

Kontakt

Petr Zoubek

Stropní systémy, schodiště, systém DYWIDAG, retenční nádrže, šachtové systémy, odlučovací technika

Popis

Jsou objekty osazené na dešťové kanalizaci, slouží k zachycení dešťové vody ze zpevněných ploch. Dešťové usazovací nádrže, dále DUN zachycují vody z odvodňovaných ploch a usazují splavené nečistoty, případně předčišťuji vody od koncentrace ropných látek. Při návrhu a výpočtu objemu retenční nádrže vycházíme z odvodňovaných ploch a intenzity dešťových srážek v dané lokalitě, dalším aspektem k potřebnému objemu je způsob vypouštění vod a případná potřebná regulace odtoku nebo nutnost přečištění s použitím koalescenční bariéry.

Regulaci odtoku zajišťují samočinné regulační prvky nebo v případě nutnosti se umísťují čerpadla o daném potřebném výkonu. Množství vypouštěných vod uváděno v l/s určuje provozovatel místní kanalizace nebo povodí dotčeného toku.

DUN podléhají pravidelné údržbě a čištění od usazených nečistot případně k čištění koalescenční bariéry k plné funkci vycházející z normy ČSN EN 858-1 (2). V rámci naší dodávky nabízíme komplexní řešení a poradenství v návrhu vhodné nádrže včetně technické realizační dokumentace, provozního řádu k údržbě a bezpečnostních pokynů k ochraně zdraví.

Výrobek významně přispívá k ochraně životního prostředí.