Výhody

  • příznivá cenová úroveň a rychlost dodání
  • využití pro rodinné domy, haly a široké uplatnění v průmyslu
  • pochozí ihned po montáži
  • velká variabilita

Poptávka Technické listy ke stažení

Kontakt

Bc. Vojtěch Tangl

Obchodní ředitel, stropní systémy, schodiště

Petr Zoubek

Stropní systémy, schodiště, systém DYWIDAG, retenční nádrže, šachtové systémy, odlučovací technika

Popis

Schodišťové prefabrikáty jsou jedním z nejčastěji používaných prvků v moderním stavebnictví. Z prefabrikovaných schodišťových ramen a podest je možné vytvořit jakýkoliv schodišťový prostor. Schodišťová ramena mohou být přímočará nebo křivočará. Dle zadání navrhneme nejvhodnější řešení. Vzhledem k vysoké přesnosti výroby a rychlosti montáže dochází k úspoře času a snížení pracnosti na stavbě spolu s okamžitou únosností a zpřístupněním vyšších podlaží.

Součástí dodávky prefabrikovaného schodiště je i odborná montáž, kterou profesionálně provedou naši vyškolení pracovníci. Montáž schodiště se provádí pomocí jeřábu a je možné ji provést současně s pokládkou stropů a balkónů. Po usazení je schodiště plně únosné a je možné jej okamžitě využívat v provozu.

Základní typy schodišťových ramen a jejich možné výrobní rozměry

Přímočaré:

  • S horní i dolní podestou
  • S horní nebo dolní podestou
  • Bez podesty

Křivočaré:

  • Levotočivé tvar U, L
  • Pravotočivé tvar U, L