Výhody

  • rychlá montáž
  • plné zatížení d400
  • vnější ochranný nátěr
  • bezproblémová údržba
  • zaškolení obsluhy provozovatele

Poptávka Technické listy ke stažení

Kontakt

Petr Zoubek

Stropní systémy, schodiště, systém DYWIDAG, retenční nádrže, šachtové systémy, odlučovací technika

Popis

Odlučovače lehkých kapalin se umísťují na objektech dešťové kanalizace jako čistící a havarijní prvky. Nejčastěji je odlučovač umístěn jako plnoprůtokový, zejména u parkovišť a zpevněných ploch nad 100 m2, nádvořích provozoven, skladů ropných látek, čerpacích stanic pohonných hmot a dalších prostor, kde může dojít ke koncentraci ropných látek či ostatních lehkých kapalin a jejich splachu deštěm do kanalizace nebo vodoteče. Umístěné zařízení výrazně přispívá k ochraně životního prostředí. Veškeré naše výrobky OLK jsou konstruovány v souladu s normou ČSN EN 858-1 a ČSN EN 858-2. OLK umísťujeme dle typu do hranatých i kruhových nádrží, často si podmínky umístění vyžádají atypická řešení, která dokážeme individuálně posoudit a navrhnout.

Základní hodnoty pro návrh jsou velikosti a účel odvodňovaných ploch, dále výstupní hodnota přečištění. Výstupní hodnoty přečištění jsou uvedeny v poměru zbytkových uhlíkatých látek obsažených ve vyčištěné vodě, parametry výstupu určuje dotčený provozovatel kanalizační sítě nebo příslušné povodí. Výstupní hodnoty se pohybují od 5 do 0,2 mg/L NEL. Veškeré naše výrobky jsou konstruovány z betonu C35/45 s patřičnými přísadami na odolnost vůči vnitřnímu nebo vnějšímu prostředí. Konstrukce nádrží jsou ve všech variantách pojezdná zatížením D400, atypicky E600 až F900 (dle ČSN EN 1991-2 a ČSN EN NA). Odlučovače lehkých kapalin jsme na přání schopní dodat na klíč včetně veškerého příslušenství a kompletní dokladové části.