Výhody

  • rychlá montáž
  • plné zatížení D400
  • tvarová variabilita
  • těsněné spoje NBR
  • životnost nádržet

Poptávka Technické listy ke stažení

Kontakt

Petr Zoubek

Stropní systémy, schodiště, systém DYWIDAG, retenční nádrže, šachtové systémy, odlučovací technika

Popis

Jsou objekty osazené na dešťové kanalizaci, slouží k zachycení dešťové vody ze střech a travnatých ploch. Velkoobjemové nádrže mohou mít funkci retenční, akumulační, požární nebo kombinovanou. Při návrhu a výpočtu objemu retenční nádrže vycházíme z odvodňovaných ploch a intenzity dešťových srážek v dané lokalitě, dalším aspektem k potřebnému objemu je způsob vypouštění vod a případná potřebná regulace odtoku.

Regulaci odtoku

Regulaci odtoku zajišťují samočinné regulační prvky nebo v případě nutnosti se umísťují čerpadla o daném potřebném výkonu. Množství vypouštěných vod uváděno v l/s určuje provozovatel místní kanalizace nebo povodí dotčeného toku.

Kombinace sloučení retenční, akumulační a požární funkce je výhodná, za předpokladu zpětného využití dešťových vod k závlahám a údržbě zeleně nebo k požárním účelům. Nádrže jsme schopni doplnit a tím i na klíč dodat včetně požárně sací techniky, česlicového koše u nátoku, regulační či čerpací techniky včetně dálkového měření a regulace (MaR). V rámci naší dodávky nabízíme komplexní řešení a poradenství v návrhu vhodné nádrže včetně technické realizační dokumentace.

Výrobek významně přispívá k ochraně životního prostředí.