Výhody

  • rychlá montáž
  • plné zatížení d400
  • komplexní řešení na klíč
  • vystrojení na průmyslové úrovni
  • cenová dostupnost

Poptávka Technické listy ke stažení

Kontakt

Tomáš Němeček

Domovní jímky, nádrže gama, čerpací šachty

Popis

Jsou samostatné podzemní objekty na dešťové nebo splaškové kanalizaci. Využívají se v případech. Kdy není možné odvádět vody gravitačním způsobem nebo je čerpání vod ekonomicky výhodnějším řešením v umístění namísto velkoobjemové akumulace vod. Čerpací stanice se uplatňují v lokalitách s komplikovanými výškovými rozdíly, v nevhodném geologickém prostředí nebo v případech zpětného využití vod.

Čerpací stanice jsou prefabrikované kruhové nebo obdélníkové nádrže o vnitřním průměru dle navrženého typu a dle nastavitelných výšek dle místních podmínek. Čerpací, případně pneumatické stanice a ATS jsme schopni technicky zajistit na klíč včetně vnitřní elektroinstalace a dálkového měření a regulace (MaR).

Výrobek významně přispívá k ochraně životního prostředí.