DYWIDAG ochrana vody
výrobní program H.A.N.S. prefa, a.s.

DYWIDAG odlučovače ropných látek

DYWIDAG velkoobjemové nádrže

DYWIDAG dešťové usazovací jímky

čerpací šachty

domovní jímky

nádrže GAMA

velkoobjemové nádrže
společnost H.A.N.S. prefa, a.s. využívá pro velkoobjemové nádrže technologické zkušenosti a výrobkové know-how společnosti DYWIDAG. Velkoobjemové nádrže jsou na českém trhu předchůdci dodávány již více než 20let a v zahraničí téměř 50let.  
Prefabrikovaný stavebnicový systém DYWIDAG OCHRANA VODY umožňuje vytvořit nádrže různých velikostí a uspořádání založených na segmentové montáži systémových prefabrikovaných prvků.
V jedné nádrži lze docílit objem od 30m3 do 300m3.
Aplikace systému umožňuje pro větší kapacitu nádrží vybudování sestava propojených nádrží. Tímto provedením jsou plněny požadavky na větší kapacity nad 300m3.
Nasazení velkoobjemových nádrží má praktické využití mimo jiné u liniových staveb, dále jako retenční a přečerpávací nádrže a v neposlední řadě u veškerých vodních systémů vyžadujících nakládání s vodami.

konstrukční systém
Nádrže jsou montované železobetonové, sestavené z U-dílů, stropních desek, šachtové nástavby, vík a poklopů. Díly jsou vyrobeny z betonu C 35/45 XF4 , mají typovou statiku a továrně dozorovanou kvalitu.
Montovaný systém vany nádrže využívá patentované spoje DYWIDAG (těsnění kvality NBR), je zaručeně nepropustný a lze ho užít i při vysoké hladině spodní vody.
Stropní desky jsou v základním provedení položeny na stěny vany nádrže přes plastické těsnění Egoferm a tím je zajištěna izolace proti pronikání zemní vlhkosti. V případě  hladiny podzemní vody nad úrovní stropní konstrukce je možné využít patentový spoj DYWIDAG i pro spojení a těsnění stěny a stropu. Konstrukce nádrže a stropů je staticky dimenzována na možnost pojezdu silniční dopravou (dle ČSN EN 1991-2, Eurokódu a ČSN EN NA).

stavba nádrží
Nádrže se osazují do připravené stavební jámy na urovnané štěrkové lože tl.100mm. Železobetonové díly se dopraví automobilovými návěsy a montují se pomocí těžkého autojeřábu. U-prvky se spojují systémem svorníků a vkládaného těsnění. Po sestavení vlastní nádrže se osadí vstupní šachty a poklopy. Provedou se kompletační práce a zálivky svorníků.
Stavbu provádí formou kompletní dodávky firma H.A.N.S. prefa, a.s. a vybudované objekty nevyžadují žádné další stavební práce a dobetonávky. Doba výstavby je velmi krátká zpravidla se pohybuje v rozmezí několika pracovních dnů.


 

fotogalerie
velkoobjemové nádrže
velkoobjemové nádrže
velkoobjemové nádrže
velkoobjemové nádrže
velkoobjemové nádrže
velkoobjemové nádrže
velkoobjemové nádrže
velkoobjemové nádrže
velkoobjemové nádrže
velkoobjemové nádrže